Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

 

Friday, 11 February 2011 06:29

Acţiune de promovare a „Programului de specializare a resurselor umane din domeniile biomedical şi biotehnologic” pentru grupul ţintă din regiunea de Vest

Actiune_promovare_11.02Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad şi Universitatea din Bucureşti implementează în următorii 3 ani proiectul finanţat din fonduri europene: „Programul de specializare a resurselor umane din domeniile biomedical şi biotehnologic”
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad în parteneriat cu Universitatea din Bucureşti au organizat vineri, 11.02.2011, în Campusul Universitar „Vasile Goldiş”, o acţiune de promovarea a „Programului de specializare a resurselor umane din domeniile biomedical şi biotehnologic” pentru grupul ţintă din regiunea de Vest.
Proiectul POSDRU/81/3.2/S/55362 a fost selectat la finantare în cadrul Programului Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 cofinantat din Fondul Social European, Axa prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a întreprinderilor” Domeniul major de interventie 3.2 „Formare si sprijin pentru întreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii”, în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 81 „Competente pentru Competitivitate” si este implementat în perioada 01 decembrie 2010 – 30 noiembrie 2013.
Universitatea de Vest Vasile Goldis din Arad a fost reprezentata de Dl. Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, Rector al Universitatii de Vest "Vasile Goldis" din Arad si coordonator formare curs în cadrul proiectului pentru grupul tinta selectat din regiunea de Vest, Prof. univ. dr. Anca Hermenean, Prorector cercetare si coordonator proiect UVVG, CSIII dr. Popescu Cristina, coordonator formare lucrari practice regiunea Vest.

Echipa de implementare a Universitatii din Bucuresti a fost reprezentata de dna Prof. univ. dr. Marieta Costache, manager proiect si Prof. univ. dr. Anca Dinischiotu în calitate de coordonator formare curs pentru grupul tinta din regiune Bucuresti-Ilfov. Dl. acad. Prof. dr. Gheorghe Benga, în calitate de profesor invitat a sustinut prelegerea: „Proteinele canal pentru apa (aquaporine si familia lor): de la descoperirea la Cluj-Napoca în 1985 la cunostintele prezente de biologie celulara si moleculara cu implicatii medicale”.

La aceasta manifestare au participat reprezentanti ai administratiei locale si judetene - Adrian Tolea, vicepresedinte al Consiliului Judetean Arad, dna Carmen Ispas, consilier al Primariei Mun. Arad, cadre didactice si angajati cu studii superioare care lucreaza în laboratoare medicale, sanitar-veterinare, biotehnologice, de cercetare, din Arad, Timisoara, Deva si Lovrin.   
Grupul tinta al proiectului este format din 60 de persoane (30 de persoane din regiunea Bucuresti-Ilfov si 30 de persoane din regiunea Vest), iar evaluarea si comunicarea se va realiza folosind metode noi bazate pe TIC, prin intermediul unui portal internet/intranet al programului, care va facilita transferul de know-how si stabilirea de noi contacte profesionale.
Proiectul are ca scop dezvoltarea unui program de formare postuniversitar destinat angajatilor care îsi desfasoara activitatea în laboratoarele din domeniile: sanitar, mediu, biotehnologii si securitate alimentara, cercetare, etc., prin promovarea de tehnici si metodologii de laborator inovative, conforme cu cerintele si standardele UE, în scopul cresterii competentelor acestor categorii profesionale.
Proiectul este în concordanta cu Orientarile Strategice Comunitare de crestere a adaptabilitatii fortei de munca pentru asigurarea flexibilitatii la piata muncii, cresterea investitiilor în resurse umane prin educatie si instruire performanta, promovarea formarii continue si educatiei antreprenoriale. Se raspunde structural si functional nevoilor de formare/specializare ale grupului tinta, care trebuie sa tina pasul cu evolutia cunoasterii, cu tehnicizarea si informatizarea echipamentelor si cu modernizarea metodologiilor utilizate.
Prof. univ. dr. Marieta Costache, din cadrul Universitatii din Bucuresti,  managerul de proiect, ne-a declarat: „Proiectul de formare adresat  specialistilor din laborator, va reprezenta, pentru noi, o modalitate mai buna de apropiere care va permite formarea cadrelor din Regiunea de Vest a României si din Regiunea Bucuresti - Ilfov. Obiectivul principal al proiectului este cresterea competentelor profesionale a grupului tinta precum si stimularea schimburilor de experienta interregionale”.
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, Rector al Universitatii de Vest „Vasile Goldis” ?i coordonator formare curs pentru Regiunea de Vest, a subliniat: „Este un proiect generos implementat la Bucuresti si Arad, în care ne propunem sa pregatim „resursa umana” în special din laboratoarele medicale, sanitar-veterinare, biotehnologice, mediu si cercetare, din cele 2 regiuni printr-un program de specializare postuniversitar, care sa le completeze cunostintele profesionale cu noi competente practice din domeniile de vârf ale biochimiei si biologiei moleculare si care îi vor face mai competitivi pe piata muncii, conform standardele europene de profil”.


In cadrul evenimentului, dna. prof. dr. Marieta Costache - manager proiect a prezentat structura proiectului (prezentare ppt) iar dna. prof. dr. Anca Hermenean - coordonator proiect partenera continuat cu prezentarea echipei de proiect si importanta acestor cursuri post universitare in formrea profesionala a grupului tinta (prezentare ppt).

galerie_imaginiGalerie de imagini Despre eveniment in mass-media

 

Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.