Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

 

Friday, 10 December 2010 08:47

Conferinta de lansare a proiectului POSDRU/81/3.2/S/55362 "Program de specializare a resuselor umane in domeniul biomedicat si biotehnologic"

Vineri, 10 decembrie 2010, a avut loc în Sala Senatului Universităţii din Bucureşti, conferinţa de lansare a proiectului „Program de specializare a resurselor umane din domeniile biomedical şi biotehnolgic”, implementat de Universitatea din Bucureşti, în colaborare cu Universitatea „Vasile Goldiş” din Arad.

Conferinţa a fost deschisă de prof. dr. Ioan Pânzaru, rectorul Universităţii din Bucureşti, care a menţionat îndelungata colaborare a Universităţii din Bucureşti cu Universitatea „Vasile Goldiş” din Arad, bazată pe interesul pentru cercetare pe care Universitatea „Vasile Goldiş” l-a arătat în mod constant prin investiţiile în infrastructura de cercetare ştiinţifică, resurse umane şi biblioteci, fiind foarte activă în atragerea de fonduri pentru proiectele de cercetare. Competenţele în biomedicină şi biotehnologie de laborator care sunt pregătite în cadrul proiectului contribuie la formarea resursei umane în acest domeniu, biotehnologiile aflându-se pe lista de priorităţi europene în ceea ce priveşte domeniile de cercetare cu potenţial foarte mare de dezvoltare.

Prof. dr. Aurel Ardeleanu, rectorul Universităţii „Vasile Goldiş” din Arad a subliniat onoarea de a participa la acest proiect de o importanţă deosebită, alături de Universitatea din Bucureşti, ale cărei rezultate în cercetare sunt recunoscute pe plan naţional şi internaţional. Profesorul Ardeleanu a asigurat că va pune la dispoziţie resursele necesare şi va valorifica întreaga experienţă pe care o deţine pentru a realiza obiectivele proiectului la standarde europene.

Proiectul „Program de specializare a resurselor umane din domeniile biomedical şi biotehnologic” va cuprinde ateliere de lucru şi lucrări practice adaptate tehnologiilor de ultimă generaţie în domeniul biotehnologiilor, propunându-şi să obţină creşterea competenţelor profesionale, formarea managerială  specifică, promovarea schimburilor de experienţă regionale şi creşterea gradului de securitate şi asigurare a sănătăţii la locul de muncă pentru grupul ţintă. Proiectul va integra un grup-ţintă de 60 de persoane, care vor beneficia de pregătire specifică în domeniul competenţelor şi al tehnicilor de laborator. Cele trei module incluse în proiect (Formare de bază, Integrare, management, bioetică şi biosecuritate în laborator, Direcţii inovatoare în biomedicină şi biotehnologie) vor asigura dobândirea competenţelor de folosire a microscopurilor confocale, microdisecţia cu laser, secvenţiere şi genotipare ADN, etc.

 

 


In cadrul evenimentului, dna. prof. dr. Marieta Costache - manager proiect a prezentat structura proiectului (prezentare ppt) iar dna. prof. dr. Anca Hermenean - coordonator proiect partenera continuat cu prezentarea echipei de proiect si importanta acestor cursuri post universitare in formrea profesionala a grupului tinta (prezentare ppt).

 

 Despre eveniment in mass-media

 

Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.