Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

 

Workshop de promovare si diseminare Program de Specializare Postuniversitar din domeniile biomedical si biotehnologic, 06-07 septembrie 2013 ARAD

Workshop de promovare si diseminare Program de Specializare Postuniversitar din domeniile biomedical si biotehnologic, 06-07 septembrie 2013 ARAD

Prezentări

▪    Prezentare dna. Costache si dna. Hermenean
▪    Prezentare dl. Sergiu Georgescu si dl. C. Popescu

Obiective:
•    Promovarea programului de formare postuniversitar pentru angajatii care işi desfăşoară activitatea în laboratoarele din domeniile: sanitar, mediu, biotehnologii şi securitate alimentară, cercetare etc, prin promovarea de tehnici si metodologii de laborator inovative, conforme cu cerinţele şi standardele UE, în scopul creşterii competenţelor acestor categorii profesionale;
•    Diseminarea rezultatelor obtinute in cadrul Programului de Specializare din domeniile biomedical si biotehnologic;

Organizare
▪    Workshop-ul de promovare si diseminare a Programului de Specializare Postuniversitar s-a desfasurat la partenerul national, in perioada 6-7 septembrie 2013, in Campusul Universitar “Vasile Goldis”, Centrul Academic de Conferinte, Arad.
▪    Universitatea de Vest Vasile Goldis din Arad a fost reprezentata de Dl. Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, Presedinte al Universitatii de Vest "Vasile Goldis" din Arad si coordonator formare curs în cadrul proiectului pentru grupul tinta din regiunea de Vest, Prof. univ. dr. Anca Hermenean, Prorector cercetare si coordonator proiect UVVG, CSII dr. Popescu Cristina, coordonator formare lucrari practice regiunea Vest.
▪    Echipa de implementare a Universitatii din Bucuresti a fost reprezentata de dna Prof. univ. dr. Marieta Costache, manager proiect,  Prof. univ. dr. Anca Dinischiotu în calitate de coordonator formare curs si Lector dr. Sergiu Georgescu in calitate de coordonator formare lucrari practice pentru grupul tinta din regiune Bucuresti-Ilfov.
▪    In cadrul evenimentului, dna. prof. dr. Marieta Costache si dna. prof. dr. Anca Hermenean au prezentat rezultatele proiectului (prezentare ppt). Lector dr. Sergiu Georgescu si CS II Cristina Popescu au vorbit despre Rolul pregatirii practice în curiculla specializarilor postuniversitare dedicate domeniilor bio-medicale (prezentare ppt) iar dna prof. univ. dr. Anca Dinischiotu si dl. Prof. univ. dr. Aurel Ardelean au luat cuvantul despre Rolul programelor de specializare postuniversitară în formarea profesionala continuă a absolvenților domeniilor universitare bio-medicale. In continuare, membri grupului tinta din cele doua regiuni care au confirmat participare la aceasta manifestare, au prezentat rezultatele obtinute in cadrul Programului de specializare postuniversitar desfasurat in cadrul proiectului POSDRU/81/3.2/S/55362.

Rezultate
•    84 de participanti  

Participanti
➢    Membri ai grupului tinta din regiunea Bucuresti – Ilfov
➢    Membri ai grupului tinta din regiunea Vest
➢    Membri ai echipei de implementare din cadrul Universitatii din Bucuresti
➢    Membri ai echipei de implementare din cadrul Universitatii de Vest Vasile Goldiș din Arad
➢    Angajati din domeniile biomedical si biotehnologic
➢    Alti invitati

Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.