Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

 

Comunicat de presa PDF Print E-mail

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013

Data 31.07.2013

Program de specializare a resurselor umane din domeniile biomedical şi biotehnologic

Universitatea din Bucuresti, în parteneriat cu Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad implementează în perioada 01 decembrie 2010 – 30 noiembrie 2013 proiectul cu titlul „Program de specializare a resurselor umane din domeniile biomedical şi biotehnologic”, ID: POSDRU/81/3.2/S/55362.

Proiectul a fost selectat la finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 cofinanţat din Fondul Social European, Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor” Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 81”Competenţe pentru Competitivitate”.

Proiectul are ca scop dezvoltarea unui program de formare postuniversitară destinat angajaţilor care işi desfăşoară activitatea în laboratoarele din domeniile: sanitar, mediu, biotehnologii şi securitate alimentară, cercetare etc, prin promovarea de tehnici si metodologii de laborator inovative, conforme cu cerinţele şi standardele UE, în scopul creşterii competenţelor acestor categorii profesionale.

Cursurile din cadrul Programului de specializare în domeniile biomedical şi biotehnologic structurate pe 3 Module s-au desfăşurat în perioada octombrie 2011 – martie 2013.

În perioada iunie 2012 – mai 2013 s-a parcurs Modulul 3 „Direcții inovatoare în biomedicină si biotehnologie” cu următoarele discipline: Biologie moleculară, Biochimie-aplicații specifice, Culturi celulare, Biotehnologii moleculare, Toxicologie moleculară, Tehnici moderne de microscopie (optică, fluorescență, confocal și microdisectie laser), Flowcitometrie, Secvențiere/Genotipare, PCR/PCR-cantitativ și aplicații, Microarray, HPLC/FPLC, cu un număr de 170 ore de formare pentru fiecare grup ţintă din cele două regiuni, București-Ilfov și Vest. Cursanții au parcurs pregătirea de specialitate conform fișelor disciplinelor, au beneficiat de consiliere de specialitate prin intermediul portalului internet astfel încât la încheierea modulului, întreg grupul țintă format din 64 de persoane a promovat examenele tuturor disciplinelor cuprinse în planul de învațământ pentru modulul 3. Prin rezultatele obţinute la examenele de verificare, s-a dovedit că, informaţiile oferite în cadrul acestor cursuri au fost percepute şi asimilate activ iar lucrările practice din cadrul disciplinelor au contribuit la dezvoltarea abilităților practice de laborator de către membri grupului țintă.

 

 

Detalii suplimentare: Universitatea din Bucuresti, Bdul Mihail Kogalniceanu nr. 36-46 sector 5,

Manager proiect: Prof. dr. Marieta Costache ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Manager asistent: Mirela Serban ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it );

Universitatea “Vasile Goldis” Arad, Coordonator proiect partener: Prorector Prof. Dr. Anca Hermenean ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 

Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.