Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

 

Comunicat de presă PDF Print E-mail

Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007 – 2013


Data 30.05.2012

Program de specializare a resurselor umane din domeniile biomedical şi biotehnologic


Universitatea din Bucuresti, în parteneriat cu Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad implementează în perioada 01 decembrie 2010 – 30 noiembrie 2013 proiectul cu titlul „Program de specializare a resurselor umane din domeniile biomedical şi biotehnologic”, ID: POSDRU/81/3.2/S/55362.
Proiectul a fost selectat la finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
cofinanţat din Fondul Social European, Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor” Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, în cadrul cererii de propuneri de proiecte nr. 81”Competenţe pentru Competitivitate”.
Proiectul are ca scop dezvoltarea unui program de formare postuniversitară destinat angajaţilor care işi desfăşoară activitatea în laboratoarele din domeniile: sanitar, mediu, biotehnologii şi securitate alimentară, cercetare, etc, prin promovarea de tehnici si metodologii de laborator inovative, conforme cu cerinţele şi standardele UE, în scopul creşterii competenţelor acestor categorii profesionale.
Cursurile din cadrul Programului de specializare în domeniile biomedical şi biotehnologic sunt structurate pe 3 Module şi se vor desfăşura în perioada octombrie 2011 – martie 2013.
În perioada octombrie – noiembrie 2011 s-au parcurs cele 4 discipline cuprinse în planul de învațământ: biologie celulară, biochimie, genetică și microbiologie din cadrul Modulului 1 – formare
de bază cu un total de 60 de ore de formare pentru grupul ţintă din cele două regiuni București-Ilfov și Vest. Cursanții au parcurs pregătirea de specialitate conform fișelor disciplinelor, au beneficiat de consiliere de specialitate prin intermediul portalului internet astfel încât la încheierea modulului, întreg grupul țintă format din 64 de persoane a promovat examenele celor 4 discipline cuprinse în planul de învațământ pentru modulul 1. Prin rezultatea obţinute la examenele de verificare, s-a dovedit că, informaţiile oferite în cadrul acestor cursuri, au fost percepute şi asimilate activ de către membri grupului tinta.


Detalii suplimentare: Universitatea din Bucuresti, Bdul Mihail Kogalniceanu nr. 36-46 sector 5, Manager proiect: Prof. dr. Marieta Costache ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ) Manager asistent: Mirela Serban ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza );Tel. 021 318 15 75 int. 103 sau 105; Fax: 021 318 15 75 int. 101 Universitatea “Vasile Goldis” Arad, Coordonator proiect partener: Prorector Prof. Dr. Anca Hermenean ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza )

 

Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.